Avís legal

La utilización de la página www.funenglish.com (en adelante, la “Página Web”) implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal.

  • Informació general

El titular de la pàgina www.funenglish.com (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) és l’entitat mercantil Fun English School, amb domicili a Sabadell (Barcelona), Carrer Jardí 49

  • Propietat intelectual

Els drets de propietat intel·lectual de la Pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, així com els altres elements en ella són titularitat de Fun English School o de tercers, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. En conseqüència, es prohibeix als usuaris  la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació total o parcial d’aquests continguts sense l’autorització expressa i per escrit del seu titular.

  • Continguts

Fun English School es reserva la facultat de modificar els continguts de la Pàgina Web a qualsevol moment i sense previ avís.
Fun English School no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la Pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en els equips i sistemes informàtics dels usuaris, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

  • Disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Pàgina Web

Fun English School no controla ni garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina Web, ni l’actualització dels seus continguts.
Sense perjudici de l’anterior, sempre que no concorrin causes que ho dificultin o ho facin impossible, quan es tingui notícia de l’existència d’un error, desconnexió o falta d’actualització, Fun English School durà a terme quantes actuacions siguin necessàries per restablir la comunicació i actualitzar els continguts de la Pàgina Web.

  • Exclusió de responsabilitat

Fun English School no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués derivar-se com a conseqüència dels errors de seguretat ni dels danys que puguin causar-se en els equips i sistemes informàtics dels usuaris de la Pàgina Web per causes alienes a la Companyia i, especialment, d’aquells derivats de:

  1. La presència d’un virus en el sistema de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió a la Pàgina Web.
  2. Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix.
  • Política de privacitat

Fun English School tractarà totes les dades de caràcter personal que els usuaris li facilitin a través de la Pàgina Web (d’ara endavant, les “Dades”) de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1.999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, la “LOPD”), i amb la normativa que la desenvolupa. Aquestes Dades seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és Fun English School, per al seu tractament automatitzat, única i exclusivament amb les finalitats de respondre a les qüestions formulades pels usuaris, i remetre’ls newsletters promocionals dels productes i serveis de la Companyia.
En cas que les Dades pertanyin a menors d’edat, serà obligatori comptar amb el consentiment patern, del tutor, o del representant legal.
Els destinataris de les Dades que l’usuari faciliti a Fun English School a través de la Pàgina Web seran únicament aquells empleats de FunEnglish School que precisin tenir accés als mateixos per donar compliment a les finalitats referides amb anterioritat
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I. a Fun English School, Carrer Jardí 49, Sabadell (Barcelona), o a la següent adreça de correu electrònic: info@funenglishschool.com.
Fun English School podrà utilitzar “cookies”quan l’usuari navegui per la Pàgina Web. Una “cookie” és un fitxer que Fun English School emmagatzema en el disc dur de l’equip de l’usuari i que, sense proporcionar a la Companyia els seus noms ni els seus cognoms, permet reconèixer el seu navegador, i rastrejar i delimitar els seus interessos, a fi de facilitar la seva navegació per la Pàgina Web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de “cookies”, i per impedir la instal·lació de les mateixes en el seu disc dur. Preguem consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació. Fun English School no assumeix cap responsabilitat quant a les “cookies” que terceres persones alienes a la Pàgina Web puguin instal·lar en el disc dur de l’ordinador dels usuaris
Fun English School ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment requerides per garantir la integritat de les Dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte l’estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables, per la qual cosa Fun English School no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il·legítimament, no puguin tenir accés a les Dades que els usuaris facilitin a través de la Pàgina Web. En aquest sentit, Fun EnglishSchool s’eximeix, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquests accessos il·legítims i no autoritzats
Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari manifesta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves Dades en els termes referits en els paràgrafs anteriors, únicament amb les finalitats exposades amb anterioritat. Així mateix, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’usuari consent expressament la utilització de “cookies” quan navegui per la Pàgina Web.

  • Legislació i fur aplicable

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.
Fun English School i l’usuari se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia en quant a l’aplicació, incompliment o validesa del previst en el present Avís Legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.