Kids

Als 3 anys, és el millor moment per aprendre anglès. És en aquesta etapa on els alumnes tenen la capacitat d’interioritzar l’idioma de manera natural, com si es tractés de la seva llengua materna.

PREUS I HORARIS
DiesHores / setmanaHorari Nivell 1r Primària 2n-3r Primària 4rt Primària 5è 6è Primària
Dilluns1:30 hores17:20 - 18:50 P3-P4-P5
Dijous1:30 hores18:00 - 19:30 P3-P4-P5
Dimarts1:30 hores17:00 - 18:30 1r Primària X
Dimarts i dijous 2 hores14:20 - 15:20 1r Primària X
Dimarts 1:30 hores17:00 - 18:30 2n-3r Primària X
Dimecres 1:30 hores18-19:30 2n-3r Primària X
Dimarts i Dijous 2 hores14:20 - 15:20 2n-3r Primària X
Dilluns 1:30 hores18:00 - 19:30 4t Primària X
Dilluns i dimecres2 hores14:20 - 15:20 4t Primària X
Dimecres2 hores18:00 - 20:00 5è-6è Primària X
Dijous2 hores18:00 - 20:00 5è-6è Primària X
Dilluns i dimecres2 hores14:20-15:20 6è Primària X
Hores setmanaMensualTrimestralAnual
Nursery (P3/P4/P5)37,50€105,00€300,00€
1:30 hores57,50€165,00€500,00€
2 hores67,50€195,00€580,00€
Matrícula25,00€

*El preu no inclou llibres ni material.
*El segon germà té un 10% de descompte (aplicable a famílies amb dos fills a l’escola).

Disposem també de la possibilitat de classes particulars.

Curs gratuït per a un germà/a que cursi P3, P4 o P5

*L’única condició és fer el pagament anual del germà gran.

MÉS INFORMACIÓ